Zámek s věží  č.p.1

komíny
komíny
03/2010 vstupní schodiště
03/2010 vstupní schodiště
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
I. etapa opravy střechy č.p.1 - detail
I. etapa opravy střechy č.p.1 - detail
I. etapa opravy střechy č.p.1 - pohled z nádvoří
I. etapa opravy střechy č.p.1 - pohled z nádvoří
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009
zámek 11/2009